pátek 26. června 2009

Chrám Wudang

Rozeznáváme tři nejznámější styly wu-šu - tai ji quan (tchaj-ťi-čchuan), bagua zhang(pa-kua-čang) a xingyi chuan(Sing-i-čchuan). Mnoha autorů připisuje zásluhy o vznik tchaj-ťi taoistovi Zhang San-fengovi, známému také pod jménem Zhang Tung. Podle legendy se narodil 09. 04 1247 a tento den je až do současnosti uznáván všemi milovníky tai ji jako tradiční svátek. Protože San-feng byl člověkem nevšedních zájmů, začal se již od 12 učit klasické texty, ale později se odvrátil od oficiální kariéry a veškeré své úsilí nasměroval k získání nesmrtelnosti. V této době, podle legendy, ovládl umění Shaolin quan, které obohatil o cviky na práci s vnitřní energií (dao in), které pocházely z taoistického sborníku Způsoby prodloužení života a dosažení nesmrtelnosti. Ve věku 67 let potkal taoistického mnicha Ho Luna, který jej naučil tajným způsobům dosažení nesmrtelnosti. Po tomto setkání San-feng 13 let cvičil své umění v horách Wudang(wu-tang) v provincii Chu-pej. Výsledkem jeho úsilí byl systém, nazvaný tai ji quan. Za vlády dynastie Ming, byl na počest Zhang San-fenga v horách Wudang postaven Chrám Modrého oblaku, který se stal v současnosti místem setkání lidí, milujících tai ji.

You Xuande

V oblasti bojových umění se stal Wudang proslaveným především pro umění meče, které někteří zdejší taoisté praktikují a jako kolébka Taijiquan. Charakteristickými rysy wudangských vnitřních stylů jsou přemisťovat se jako had, pohybovat se jako peříčko, překonávat tvrdé měkkým. Základní rozdělení wudangských vnitřních stylů je na čtyři školy: Taiji, Taiyi, Xingyi a Bagua. Náš učitel, François Hainry, je žákem mistra You Xuande.You Xuande, taoistický opat, držitel dědictví wudangských vnitřních stylů, čestným jménem Dong Tian Zhenren (Opravdový nebeský poustevník) se narodil v provincii Hebei, v městě Puzhou. V pěti letech se začal učit u svého otce základy wushu a základní sestavy. Když mu bylo 18 let, procestoval celou Čínu, aby se poklonil nejslavnějším mistrům wushu. S velkým úsilím hledal pravé předání tradičního čínského wushu. Na začátku 80. let byl You Xuande definitivně vysvěcen za mnicha taoistické svatyně v pohoří Wudang, kolébce wudangského wushu. Tajně navštívil wudangský chrám, kde studoval u Wang Tongshenga, taoistického opata Zhu Chengde, Wang Weishena, držitele předání Wudangské Jižní školy Borovicového potoka, u stoletého nesmrtelného Lu Mingdaoa a dalších. Věnoval se kultivaci vnitřních stylů u velmistrů wudangského wushu, kteří mu předali opravdová tajemství všech období, metody, které bývají drženy v tajnosti. Učitel a dědic velkého dao, You Xuande, usilovně praktikoval, čímž si získal oblibu u všech velmistrů, a proto mu předali roucho a misku, neboli pravé předání wudangského wushu. Díky svému hlubokému dosažení v oblasti wudangského vnitřního gongfu se stal hlavním zástupcem wudangského wushu v současnosti. Aby se wudangské wushu dále šířilo, přijal taoistický opat You Xuande mnohá pozvání, aby předával své umění a vysvětloval učení. Postupně navštívil Singapur, Itálii, Taiwan, Hong Kong, atd. Jeho žáci jsou ve 12-ti zemích a oblastech po celém světě. V 90.letech založil taoistický opat You Xuande ve Wudangu Taoistickou Sanfengovu akademii wushu, sám je jejím ředitelem a současně hlavním lektorem. Za posledních deset let vychoval mnoho ctnostných a ve wushu talentovaných lidí, čímž si získal společenské uznání. V současnosti je taoistický opat You Xuande předsedou Čínské asociace pro výzkum wudangské taoistické kultury, Asociace pro studium wudangského taoistického pěstování života, hlavním editorem periodika "Wudang wudao", hlavním poradcem Mezinárodního setkání Taijiquan v Yongnian, předsedou Mezinárodní Wudangshanské federace taijiquan, ředitelem Společnosti pro výzkum wudangského wushu a bojových metod, jedním z hlavních poradců Dalianské společnosti pro výzkum wudangských metod boje, hlavním poradcem Sichuanské akademie vnitřních bojových umění, čestným předsedou Korejsko-čínské společnosti pro studium taoismu, jedním z hlavních poradců vydavatelství časopisu "Zhen Gongfu", ředitelem Taiwansko-čínské společnosti pro vzájemnou výměnu taoistické kultury. Byl také pozván čínskou a zahraničními televizemi ke spolupráci na natáčení pořadů "Wudang - pohoří nesmrtelných", "Světové osobnosti dneška", "Wudangská duchovní umění", "Vnitřní styly - skutečný boj", "Daoistické umění pěstování života" a dalších televizních pořadů. V naší škole cvičíme následující sestavy wudangského wushu: 13 forem qigong 18 forem Taijiquan 36 forem Taijiquan Taiyi Sanfeng taijiquan

Pohoří Wudang

Wudang je pohoří, které se nachází v čínské provincii Hubei, v okrese Yingshan, poblíž města Shiyan. Táhne se v délce asi 400 km. Má 72 vrcholků, 36 útesů a 24 údolí. Starý název tohoto pohoří je Taihe shan (pohoří Nejzazší harmonie). V tomto pohoří se nachází celá řada taoistických chrámů a svatyní. V roce 1994 byl komplex těchto architektonických památek zapsán na seznam památek UNESCO. Toto pohoří je nazýváno: "První hora mezi horami nesmrtelných pod nebesy", "Hory mnoha oblaků" nebo také "Horská pevnost nebeské síně".

Taijiquan styl Chen

Představitel Čchen tchai-ťi čchuan. Oficiálně reprezentuje generaci Chen ve světě. Na různých kontinentech se konají jeho semináře pro začínající i pokročilé. V roce 2006 na semináři v Praze se mistr věnoval kromě Tchai-ťi čchuanu i Čchi-kungu.

pondělí 15. června 2009

Martin Sanda

Můj současný Mistr se jmenuje Martin Sanda ,který je věrným žákem Francoise Hainryo a dalších Mistrů zabivajicích se vnitřní my styly.

Francois Hainry

Francois Hainry -mistr bojového umění taijiquan stylu yang, tento styl byl především proslulý jako neučijnější bojové umění te doby,ale nesmíme opomenout taky blahodárné učinky na lidské zdraví.
François Hainry (Francie) v současné době vede v České republice dvakrát ročně semináře čínských bojových umění. Od roku 1992 do května 2003 je vedl v Brněnské škole a od roku 2003 do současnosti v Ostravě a Pardubicích. Je hlavním trenérem Bretaňské Asociace Tai Ji Quan & vnitřních nauk. Vystudoval obor klinické psychologie a studiu Vnitřním stylů čínského bojového umění, Qigong, Taijiquan a Baguazhang se začal věnovat od roku 1980. V letech 1983 až 1989 studoval u Mistrů Chu Gin Soon v Bostonu, USA a Chu King Hung v Londýně, GB. Tito byli druhým a třetím hlavním žákem Mistra Yang Sauchunga, nejstaršího syna zakladatele moderní výuky Taijiquan stylu Yang, Mistra Yang Chengfu. Současně Mistr Hainry od roku 1983 studuje u Mistra E. Montaguie z Austrálie a stává se jeho zástupcem coby instruktor World Taiji Boxing Association pro Francii v letech 1992 až 2003 Mezi lety 1987 až 1992 studuje pod vedením profesora Li Xiao Minga (Viceprezidentem světové organizace Qigong) čínské zdravotní cvičení Qigong. . Mezi lety 1986 až 2004 François Hainry navštěvuje semináře a sbírá zkušenosti u Mistrů jako Yang Zhengduo (Yang Taijiquan), Dong (Tung) Kaiying (Dong/Tung Taijiquan), Wang Xian (Chen Taijiquan), Wang Yiennien, William C.C.Chen, Paul Lam, Pater Ralston. V letech 1987 až 1992 studuje Yi Quan, nejmladší s vnitřních stylů u Mistra Iliase Calimintzose. V roce 2002 studoval Qigong pod vedením Dr. Yayama. Mezi lety 2003 až 2008 Mistr Hainry navštěvuje opakovaně Čínu, kde se v pohoří Wudang stává učedníkem Mistra You Xuande a obdrží jméno You Lifa. Mistr a taoistický opat You Xuande je jedním z nejvýznamnějších Mistrů bojových umění současnosti a pokračovatelem Wudangských vnitřních stylů s čestným jménem Dong Tian Zhenren, Opravdový nebeský poustevník. Současně se v Číně věnuje cvičení Qigong u Mistra Zhang Guangde, prezidenta organizace Daoyin Yang Sheng Gong. V roce 2005 F. Hainry studuje šest měsíců na Vysoké škole tělesné výchovy v Pekingu (BUPE) a obdrží certifikáty Taijiquan stylů Chen, Yang, Wu (Hao) a Baguazhang. Více informací najdete na stránkách Association Bretonne de Tai ji Quan & Disciplines Internes http://www.taiji-bagua.com/texte/association/association.htm a Tai Ji Quan rodiny Yang, Yeung Gar Tai Gik Kuen http://www.taijiquan.cz/kontakt/historie-meho-cviceni