pátek 26. června 2009

You Xuande

V oblasti bojových umění se stal Wudang proslaveným především pro umění meče, které někteří zdejší taoisté praktikují a jako kolébka Taijiquan. Charakteristickými rysy wudangských vnitřních stylů jsou přemisťovat se jako had, pohybovat se jako peříčko, překonávat tvrdé měkkým. Základní rozdělení wudangských vnitřních stylů je na čtyři školy: Taiji, Taiyi, Xingyi a Bagua. Náš učitel, François Hainry, je žákem mistra You Xuande.You Xuande, taoistický opat, držitel dědictví wudangských vnitřních stylů, čestným jménem Dong Tian Zhenren (Opravdový nebeský poustevník) se narodil v provincii Hebei, v městě Puzhou. V pěti letech se začal učit u svého otce základy wushu a základní sestavy. Když mu bylo 18 let, procestoval celou Čínu, aby se poklonil nejslavnějším mistrům wushu. S velkým úsilím hledal pravé předání tradičního čínského wushu. Na začátku 80. let byl You Xuande definitivně vysvěcen za mnicha taoistické svatyně v pohoří Wudang, kolébce wudangského wushu. Tajně navštívil wudangský chrám, kde studoval u Wang Tongshenga, taoistického opata Zhu Chengde, Wang Weishena, držitele předání Wudangské Jižní školy Borovicového potoka, u stoletého nesmrtelného Lu Mingdaoa a dalších. Věnoval se kultivaci vnitřních stylů u velmistrů wudangského wushu, kteří mu předali opravdová tajemství všech období, metody, které bývají drženy v tajnosti. Učitel a dědic velkého dao, You Xuande, usilovně praktikoval, čímž si získal oblibu u všech velmistrů, a proto mu předali roucho a misku, neboli pravé předání wudangského wushu. Díky svému hlubokému dosažení v oblasti wudangského vnitřního gongfu se stal hlavním zástupcem wudangského wushu v současnosti. Aby se wudangské wushu dále šířilo, přijal taoistický opat You Xuande mnohá pozvání, aby předával své umění a vysvětloval učení. Postupně navštívil Singapur, Itálii, Taiwan, Hong Kong, atd. Jeho žáci jsou ve 12-ti zemích a oblastech po celém světě. V 90.letech založil taoistický opat You Xuande ve Wudangu Taoistickou Sanfengovu akademii wushu, sám je jejím ředitelem a současně hlavním lektorem. Za posledních deset let vychoval mnoho ctnostných a ve wushu talentovaných lidí, čímž si získal společenské uznání. V současnosti je taoistický opat You Xuande předsedou Čínské asociace pro výzkum wudangské taoistické kultury, Asociace pro studium wudangského taoistického pěstování života, hlavním editorem periodika "Wudang wudao", hlavním poradcem Mezinárodního setkání Taijiquan v Yongnian, předsedou Mezinárodní Wudangshanské federace taijiquan, ředitelem Společnosti pro výzkum wudangského wushu a bojových metod, jedním z hlavních poradců Dalianské společnosti pro výzkum wudangských metod boje, hlavním poradcem Sichuanské akademie vnitřních bojových umění, čestným předsedou Korejsko-čínské společnosti pro studium taoismu, jedním z hlavních poradců vydavatelství časopisu "Zhen Gongfu", ředitelem Taiwansko-čínské společnosti pro vzájemnou výměnu taoistické kultury. Byl také pozván čínskou a zahraničními televizemi ke spolupráci na natáčení pořadů "Wudang - pohoří nesmrtelných", "Světové osobnosti dneška", "Wudangská duchovní umění", "Vnitřní styly - skutečný boj", "Daoistické umění pěstování života" a dalších televizních pořadů. V naší škole cvičíme následující sestavy wudangského wushu: 13 forem qigong 18 forem Taijiquan 36 forem Taijiquan Taiyi Sanfeng taijiquan

Žádné komentáře:

Okomentovat